NORDBYGATEN 1

NORDBYGATEN 1

OSLO
MAYA EIENDOM 
18 000 m²

Vinnerutkast i innbudt arkitektkonkurranse.

Prosjektet vil danne fondmotivet i enden av Hausmannsgate. Den relativt lange hovedfasaden eksponerer seg ut mot det store byrommet langs Akerselven/ Nylandsveien.

Differensieringen i ulike bygningsvolum/ fasadepartier/ høyder reflekterer byggets henvendelse mot / relasjon til ulike retninger og bymessige sammenhenger.

Vinnerutkast i innbudt arkitektkonkurranse.

Prosjektet vil danne fondmotivet i enden av Hausmannsgate. Den relativt lange hovedfasaden eksponerer seg ut mot det store byrommet langs Akerselven/ Nylandsveien.

Differensieringen i ulike bygningsvolum/ fasadepartier/ høyder reflekterer byggets henvendelse mot / relasjon til ulike retninger og bymessige sammenhenger.