NORDHORDALANDSBROEN

NORDHORDALANDSBROEN

BERGEN/MELAND, 1994
STATENS VEGVESEN

7 610 m

Den lange buen av flytelement m/ overliggende brobane leder over i det avsluttende, markerte skråstagspennet.

Når prosjektet ble realisert, var dette en av verdens lengste flytebroer.

Broen er prosjektert i samarbeid med Dr.Ing. Aas-Jakobsen.

Prosjektet fikk Stålprisen 1995, og er bl.a. publisert i boken ”Våre bruer” av Johan Brun fra 2003.

Den lange buen av flytelement m/ overliggende brobane leder over i det avsluttende, markerte skråstagspennet.

Når prosjektet ble realisert, var dette en av verdens lengste flytebroer.

Broen er prosjektert i samarbeid med Dr.Ing. Aas-Jakobsen.

Prosjektet fikk Stålprisen 1995, og er bl.a. publisert i boken ”Våre bruer” av Johan Brun fra 2003.