NORGES BANK

NORGES BANK

OSLO, 1987
NORGES BANK 
60 000 m²

Norges Bank sitt hovedsete fyller et komplett kvartal i Oslo Sentrum. Hele bygningsanlegget består av en gjennomgående grunnstruktur, som danner grunnmodulen for alle bygningsvolum og innvendige rom.

Innenfor denne grunnstrukturen er enkelte historiske bygninger bevart og intergrert som del av bybildet.

Norges Bank utgjør et ekstremt konsekvent byggverk, der alle dimensjoner, posisjoner og materialvalg inngår i et strengt geometrisk/ hierarkisk system.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst 5/6 /1987, samt i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Norges Bank sitt hovedsete fyller et komplett kvartal i Oslo Sentrum. Hele bygningsanlegget består av en gjennomgående grunnstruktur, som danner grunnmodulen for alle bygningsvolum og innvendige rom.

Innenfor denne grunnstrukturen er enkelte historiske bygninger bevart og intergrert som del av bybildet.

Norges Bank utgjør et ekstremt konsekvent byggverk, der alle dimensjoner, posisjoner og materialvalg inngår i et strengt geometrisk/ hierarkisk system.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst 5/6 /1987, samt i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.