NORGES HUS

NORGES HUS

HASSELUDDEN, 2014
SVERIGE
39 600 m²

Konkurranseutkastet Norges hus, "et lite stykke Norge" har tomt på Hasseludden, rett utenfor Stockholm. Tomten utgjør et kupert landskap dekket av furuskog og med gløtt ut mot skjærgården.

Nordmenn kan sies å ha et spesielt forhold til naturen. Folket har levd med, og respektert naturen i tusenvis av år. Opplevelsen av, og aktivitet i naturen står fremdeles helt sentralt i dagens norske samfunn.

Vi har ønsket å skape en bygning som relaterer til, og interagerer med tomtens naturkvaliteter. Prosjektet er utformet slik at det legger seg inn mellom trærne, mens det volummessig løfter seg opp for å skape en åpenhet / transparens på bakkeplan. Opplevelsesmessig kan det sammenlignes med å bevege seg under trekronene, hvor bygningens hjerte (resepsjon og lobby) oppleves som en lysning i skogen.

Konkurranseutkastet Norges hus, "et lite stykke Norge" har tomt på Hasseludden, rett utenfor Stockholm. Tomten utgjør et kupert landskap dekket av furuskog og med gløtt ut mot skjærgården.

Nordmenn kan sies å ha et spesielt forhold til naturen. Folket har levd med, og respektert naturen i tusenvis av år. Opplevelsen av, og aktivitet i naturen står fremdeles helt sentralt i dagens norske samfunn.

Vi har ønsket å skape en bygning som relaterer til, og interagerer med tomtens naturkvaliteter. Prosjektet er utformet slik at det legger seg inn mellom trærne, mens det volummessig løfter seg opp for å skape en åpenhet / transparens på bakkeplan. Opplevelsesmessig kan det sammenlignes med å bevege seg under trekronene, hvor bygningens hjerte (resepsjon og lobby) oppleves som en lysning i skogen.