NY HOLMENKOLLBAKKE 'SILHUET'

NY HOLMENKOLLBAKKE 'Silhuett'

OSLO, 2007
ÅPEN KONKURRANSE 

 

Den rendyrkete silhuett: bakke - kulbygg - tilløp

Hoppbakkens utforming utrykker dramaet i hopperens ferd: Tilløpets flate og selve hoppkanten er maksimalt fremhevet og eksponert som den mest fremtredende delen av anlegget. Kontinuiteten i vindskjerm – kulbygg – øvre tribune danner en sammenhengende bevegelse som reflekterer hopperens flyveferd gjennom luften.

Hele konstruksjonen utgjør en samlet visuell form: Linjene fra tribune og underbakke samles og leder over i kulbyggets skall, og videre opp i tårnets bakkant/ undergurt, for å så på toppen snu tilbake og fremover, og fortsette ned tilløpet til den frigjorte hoppkanten.

Den rendyrkete silhuett: bakke - kulbygg - tilløp

Hoppbakkens utforming utrykker dramaet i hopperens ferd: Tilløpets flate og selve hoppkanten er maksimalt fremhevet og eksponert som den mest fremtredende delen av anlegget. Kontinuiteten i vindskjerm – kulbygg – øvre tribune danner en sammenhengende bevegelse som reflekterer hopperens flyveferd gjennom luften.

Hele konstruksjonen utgjør en samlet visuell form: Linjene fra tribune og underbakke samles og leder over i kulbyggets skall, og videre opp i tårnets bakkant/ undergurt, for å så på toppen snu tilbake og fremover, og fortsette ned tilløpet til den frigjorte hoppkanten.