NY SVINESUNDSBRO

NY SVINESUNDSBRO

SVINESUND, 2005
SVENSKA VAGVERKET

704 m

Broens buekonstruksjon er utført som en singel bue i senterlinjen av veitraseen, med de to veiretningenes brobaner utkragete på hver side. De splittete bro-banene er kun forbundet med tverrbjelker ved buens hengestag og over viaduktens søyler.

Broens bue inngår i det omkringliggende landskapet av bølgende åser/koller som en abstrahert terrengform, spent opp i forhold til motorveiens rene horisonta-litet.

Prosjektet utgjør videreføringen av vinnerutkastet i en prekvailifisert, internasjonal designkonkurranse.

Broens buekonstruksjon er utført som en singel bue i senterlinjen av veitraseen, med de to veiretningenes brobaner utkragete på hver side. De splittete bro-banene er kun forbundet med tverrbjelker ved buens hengestag og over viaduktens søyler.

Broens bue inngår i det omkringliggende landskapet av bølgende åser/koller som en abstrahert terrengform, spent opp i forhold til motorveiens rene horisonta-litet.

Prosjektet utgjør videreføringen av vinnerutkastet i en prekvailifisert, internasjonal designkonkurranse.