NYTT HOVEDBIBLIOTEK I HELSINKI

NYTT HOVEDBIBLIOTEK I HELSINKI

HELSINKI, FINLAND 2012
16 000 m²

Den sentrale ideen i prosjektet er å skape et urbant objekt inspirert av situasjonen og programmet. Utgangspunktet for bygget er den rektangulære tomten, men områdets forskjellige retninger og mellomrom er også adressert. De to primære utsnittene i den rektangulære formen åpner seg på ulike måter til omgivelsene. På den ene siden mot det urbane sted: Kiasma / Mannerheimintie / Parlamentsbygningen. På den andre siden mot parken med Finlandia Hall. Disse utsnittene er samtidig med på å skape bygningens karakteristiske skulpturell form.

Den sentrale ideen i prosjektet er å skape et urbant objekt inspirert av situasjonen og programmet. Utgangspunktet for bygget er den rektangulære tomten, men områdets forskjellige retninger og mellomrom er også adressert. De to primære utsnittene i den rektangulære formen åpner seg på ulike måter til omgivelsene. På den ene siden mot det urbane sted: Kiasma / Mannerheimintie / Parlamentsbygningen. På den andre siden mot parken med Finlandia Hall. Disse utsnittene er samtidig med på å skape bygningens karakteristiske skulpturell form.