OSLO Z - SCHWEIGAARDS GATE 15

OSLO Z - SCHWEIGAARDS GATE 15

OSLO, 2010
ENTRA EIENDOM
16 500 m²

Prosjektet ligger inntil det gamle Tollkammerbygget. Selv om den nye bygningen tydelig er av sin egen tid, relaterer det gjennom volum, høyder og retninger til det gamle bygget.

I spissen mot øst er Oslo Z utformet slik at det tar imot akrobaten - den nye gangforbindelsen som forbinder området med Bjørvika over spormområdet til stasjonen.

Innsnittet i bygningsvolumet ut mot sporområdet markerer landingen av broforbindelsen og starten av rampen som forbinder ny og gammel bebyggelse.

Prosjektet er en videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt konkurranse.

Prosjektet ligger inntil det gamle Tollkammerbygget. Selv om den nye bygningen tydelig er av sin egen tid, relaterer det gjennom volum, høyder og retninger til det gamle bygget.

I spissen mot øst er Oslo Z utformet slik at det tar imot akrobaten - den nye gangforbindelsen som forbinder området med Bjørvika over spormområdet til stasjonen.

Innsnittet i bygningsvolumet ut mot sporområdet markerer landingen av broforbindelsen og starten av rampen som forbinder ny og gammel bebyggelse.

Prosjektet er en videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt konkurranse.