Parkboligene Ski

PARKBOLIGENE SKI

SKI, 2016
BYGGHERRE: BEE AS
25 000 m²

Det overordnede plangrepet til konkurranseutkastet Parkboligene, har til hensikt å skape et sterk og innholdsrikt nytt byrom; Skoleparken, der henholdsvis ny boligbebyggelse mot sør og øst danner en skjerm mot trafikkstøy i Sanderveien, og undervisningsbygg / fritidshus tilsvarende danner en skjerm mot Kirkeveien.

Planforslaget søker å maksimere antall boliger med en optimal syd- og vestvendt orientering, skjermet for støy fra Sanderveien, samtidig som boligene i størst mulig grad utnytter den fantastiske utsikten mot parken.

Ny bebyggelse foreslås med vinkelformede bygningsvolum som danner syd -/ vestvendte gårdsrom som åpner seg mot Skoleparken og lukker seg mot Sanderveien.

Landskapsarkitekter: Gullik Gulliksen

Det overordnede plangrepet til konkurranseutkastet Parkboligene, har til hensikt å skape et sterk og innholdsrikt nytt byrom; Skoleparken, der henholdsvis ny boligbebyggelse mot sør og øst danner en skjerm mot trafikkstøy i Sanderveien, og undervisningsbygg / fritidshus tilsvarende danner en skjerm mot Kirkeveien.

Planforslaget søker å maksimere antall boliger med en optimal syd- og vestvendt orientering, skjermet for støy fra Sanderveien, samtidig som boligene i størst mulig grad utnytter den fantastiske utsikten mot parken.

Ny bebyggelse foreslås med vinkelformede bygningsvolum som danner syd -/ vestvendte gårdsrom som åpner seg mot Skoleparken og lukker seg mot Sanderveien.

Landskapsarkitekter: Gullik Gulliksen