Pilestredet Park, Felt B,C,L,K,H

PILESTREDET PARK FELT B,C,L,K,H

OSLO, 2007
OBOS/SKANSKA BOLIG
44 000 m²

Prosjektet utgjør et sentrumsnært, bilfritt boligområde, utformet som frittliggende bygninger m/ 5-6 etasjer i et parkmessig byrom. Samlet er det 625 leiligheter fordelt på 11 blokker.

Et ambisiøst miljøprogram har lagt premissene for utforming av bygg og landskap. Installasjoner, materialvalg og bygnings-messige utførelser ivaretar strenge krav til energieffektivitet og miljøtilpassede løsninger.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Arkitektkontoret Gasa AS.

Prosjektet fikk Oslo Bys Arkitekturpris 2005, og er bl.a. publisert i NAL’s årbok for 2004. I 2007 vant prosjektet Statens Byggeskikkpris.

Prosjektet utgjør et sentrumsnært, bilfritt boligområde, utformet som frittliggende bygninger m/ 5-6 etasjer i et parkmessig byrom. Samlet er det 625 leiligheter fordelt på 11 blokker.

Et ambisiøst miljøprogram har lagt premissene for utforming av bygg og landskap. Installasjoner, materialvalg og bygnings-messige utførelser ivaretar strenge krav til energieffektivitet og miljøtilpassede løsninger.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Arkitektkontoret Gasa AS.

Prosjektet fikk Oslo Bys Arkitekturpris 2005, og er bl.a. publisert i NAL’s årbok for 2004. I 2007 vant prosjektet Statens Byggeskikkpris.