PILGRIMSSENTER I RØLDAL

PILGRIMSSENTER I RØLDAL

RØLDAL
RØLDAL PILGRIMSSENTER AS 
1 050 m²

Vinnerforslaget søker å forene et komplekst romprogram med ulike brukergrupper under samme tak. Bygget utgjør både et definert endepunkt for de ulike tilreisende og et samlingssted for lokalbefolkningen.

Bygget er tilstedeværende som objekt, samtidig som det innordner seg stavkirken og kirkegården. Byggets materialitet og konseptuelle oppbygging spiller på lokale tradisjoner, men forener de programmatiske utfordringene i en arkitektur av vår egen tid.

Treklang ligger i møtet mellom det lokale daldragets retningsdannelse og kirkens universelle akse. Bygget formidler denne overgangen mellom de to retningene gjennom dets sentrale romsone som åpner seg opp med henvendelser begge veier.

Vinnerforslaget søker å forene et komplekst romprogram med ulike brukergrupper under samme tak. Bygget utgjør både et definert endepunkt for de ulike tilreisende og et samlingssted for lokalbefolkningen.

Bygget er tilstedeværende som objekt, samtidig som det innordner seg stavkirken og kirkegården. Byggets materialitet og konseptuelle oppbygging spiller på lokale tradisjoner, men forener de programmatiske utfordringene i en arkitektur av vår egen tid.

Treklang ligger i møtet mellom det lokale daldragets retningsdannelse og kirkens universelle akse. Bygget formidler denne overgangen mellom de to retningene gjennom dets sentrale romsone som åpner seg opp med henvendelser begge veier.