POLITIHØGSKOLEN

politihøgskolen

OSLO, 1979
STATSBYGG 
8 200 m²

Nybygget danner, sammen med den tidligere kasernebygningen, et funksjonsmessig samlet kvartal.

Bygget utgjør et rendyrket strukturalistisk prosjekt, med den gjennomgående, prefabrikerte betongkonstruksjon som den fremtredende og definerende rammen for både alle innvendige rom og byggets fasader. Ulike kombinasjoner av teglsten, glass, og glassbyggesten utgjør innfillelement i denne betongstrukturen.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Kontoret har de seneste årene prosjek-tert flere funksjonelle omgjøringer/ oppgraderinger av bygget.

Nybygget danner, sammen med den tidligere kasernebygningen, et funksjonsmessig samlet kvartal.

Bygget utgjør et rendyrket strukturalistisk prosjekt, med den gjennomgående, prefabrikerte betongkonstruksjon som den fremtredende og definerende rammen for både alle innvendige rom og byggets fasader. Ulike kombinasjoner av teglsten, glass, og glassbyggesten utgjør innfillelement i denne betongstrukturen.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Kontoret har de seneste årene prosjek-tert flere funksjonelle omgjøringer/ oppgraderinger av bygget.