Quadrum Business City Vilnius

QUADRUM BUSINESS CITY

VILNIUS, LITHUANIA, 2016
UAB FORUMAS
45 000 m²

Quadrum Business City ligger i det raskt voksende Snipiskes-distriktet i Vilnius i Litauen. Komposisjonen av volumene stiger gradvis i en roterende bevegelse fra det laveste bygningsvolumet i sør-øst, mot det høyeste volumet i nord-øst som danner et arkitektonisk toppunkt. Den distinktive bygningen skaper i stor grad muligheter for god eksponering av leietakerne, ved hjelp av byggets karakteristiske form som et lett gjenkjennelig landemerke.

De tre bygningene skaper til sammen et fjerde element i prosjektet: Det grønne uterommet mellom bygningene som binder bygningene sammen. På bakkeplan er næringslokaler direkte tilgjengelig fra hovedgatene og bidrar til det urbane livet langs og gjennom kvartalet. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Schmidt Hammer Lassen Arkitekter og de lokale arkitektene Arches.

More info and visualization video at: quadrum.lt

Quadrum Business City ligger i det raskt voksende Snipiskes-distriktet i Vilnius i Litauen. Komposisjonen av volumene stiger gradvis i en roterende bevegelse fra det laveste bygningsvolumet i sør-øst, mot det høyeste volumet i nord-øst som danner et arkitektonisk toppunkt. Den distinktive bygningen skaper i stor grad muligheter for god eksponering av leietakerne, ved hjelp av byggets karakteristiske form som et lett gjenkjennelig landemerke.

De tre bygningene skaper til sammen et fjerde element i prosjektet: Det grønne uterommet mellom bygningene som binder bygningene sammen. På bakkeplan er næringslokaler direkte tilgjengelig fra hovedgatene og bidrar til det urbane livet langs og gjennom kvartalet. Prosjektet er utviklet i samarbeid med lokale arkitekter.