RISBAKKEN

RISBAKKEN

OSLO, 2004
OSLO BOLIGUTVIKLING
2 000 m²

Prosjektet består av en serie med kubiske volum som tilsammen danner et åpent gårdsrom skjermet for støyen fra den tilliggende Store Ringvei.

Prosjektet består av en serie med kubiske volum som tilsammen danner et åpent gårdsrom skjermet for støyen fra den tilliggende Store Ringvei.