Rotnes hage

ROTNES HAGE

ROTNES, 2016
OXER EIENDOM

400 000

Konkurranseutkastet Rotnes Hage er utformet med grunntanken om nærkontakt med den omkringliggende naturen – og kort avstand til Nittedal stasjon og tettstedet Rotnes. Den nye bydelen kobles til eksisterende sentrum gjennom et nettverk av veiforbindelser, gang- og sykkelstier. Et utstrakt turnett gir beboerne nær kontakt til naturen – med mulighet for å spenne på seg skiene ved inngangsdøren. I tillegg til kvalitetene fra de grønne omgivelsene, er det vektlagt et sosialt fellesskap i nærmiljøet. Prosjektet søker å forsterke sosiale kvaliteter og lokal tilhørighet gjennom å fordele bebyggelsen i klynger og tun der naturen blir et romdannende element.

Områdets landskapsmessige forutsetninger har gitt en naturlig fordeling og plassering av bebyggelsen med skog og terreng som avgrensning. Området deles opp av flere grønne områder som både fungerer som logistiske årer mot marka / sentrum, og som bydelsparker med rekreative aktiviteter for store og små. Masterplanen er tilrettelagt slik at de grønne områdene, turstiene, overvannsbassenger og veinettet møtes i en sekvens av noder utover i området. Nodene kan med tiden utvikles etter behov, og gir en fleksibilitet i forhold til den stedsutviklingen man ønsker på sikt for bydelen.

Konkurranseutkastet Rotnes Hage er utformet med grunntanken om nærkontakt med den omkringliggende naturen – og kort avstand til Nittedal stasjon og tettstedet Rotnes. Den nye bydelen kobles til eksisterende sentrum gjennom et nettverk av veiforbindelser, gang- og sykkelstier. Et utstrakt turnett gir beboerne nær kontakt til naturen – med mulighet for å spenne på seg skiene ved inngangsdøren. I tillegg til kvalitetene fra de grønne omgivelsene, er det vektlagt et sosialt fellesskap i nærmiljøet. Prosjektet søker å forsterke sosiale kvaliteter og lokal tilhørighet gjennom å fordele bebyggelsen i klynger og tun der naturen blir et romdannende element.

Områdets landskapsmessige forutsetninger har gitt en naturlig fordeling og plassering av bebyggelsen med skog og terreng som avgrensning. Området deles opp av flere grønne områder som både fungerer som logistiske årer mot marka / sentrum, og som bydelsparker med rekreative aktiviteter for store og små. Masterplanen er tilrettelagt slik at de grønne områdene, turstiene, overvannsbassenger og veinettet møtes i en sekvens av noder utover i området. Nodene kan med tiden utvikles etter behov, og gir en fleksibilitet i forhold til den stedsutviklingen man ønsker på sikt for bydelen.