SKAGEN BRYGGE - HOTELL

SKAGEN BRYGGE - HOTELL

STAVANGER, 1988 
5 500 m²

Hotellet er brutt ned i volum som i dimensjon, form og materialitet føyer seg inn i den gamle sjøhusrekken langs Vågen.

De enkelte delvolumene (saltaksenhetene) varierer i bredde og høyde, og er gruppert om et sentralt glasshus med resepsjon og oppholdsrom.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Hotellet er brutt ned i volum som i dimensjon, form og materialitet føyer seg inn i den gamle sjøhusrekken langs Vågen.

De enkelte delvolumene (saltaksenhetene) varierer i bredde og høyde, og er gruppert om et sentralt glasshus med resepsjon og oppholdsrom.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.