ST. HALLVARD KIRKE OG KLOSTER

ST. HALLVARD KIRKE OG KLOSTER

OSLO, 1966/92
OSLO KATOLSKE BISPEDØMME
2 530 m²

St. Hallvard kirke og kloster ligger på klippen på Enerhaugen midt mellom ”kransen” av bolig-høyblokker.

Det innadvendte, skjermete kirkerommet utgjør en sirkel i grunnplan, med et tak formet som en konkav, forskutt kuppel i betong. Denne sirkelen er omsluttet av klosterets kvadratiske kube.

Bygningen er oppført i håndbanket klinkerbrent tegl med ubehandlet betong i dekker og brystninger.

Anlegget ble i 1992 utvidet med ny menighetssal m/ tilhørende kontorer.

Prosjektet er bl.a. publisert i en egen bok om prosjektet fra 1997, redigert av Jiri Havran.

St. Hallvard kirke og kloster ligger på klippen på Enerhaugen midt mellom ”kransen” av bolig-høyblokker.

Det innadvendte, skjermete kirkerommet utgjør en sirkel i grunnplan, med et tak formet som en konkav, forskutt kuppel i betong. Denne sirkelen er omsluttet av klosterets kvadratiske kube.

Bygningen er oppført i håndbanket klinkerbrent tegl med ubehandlet betong i dekker og brystninger.

Anlegget ble i 1992 utvidet med ny menighetssal m/ tilhørende kontorer.

Prosjektet er bl.a. publisert i en egen bok om prosjektet fra 1997, redigert av Jiri Havran.