ST. MAGNUS KIRKE

st. magnus kirke

LILLESTRØM, 1988
OSLO KATOLSKE BISPEDØMME 
1 364 m²

Kirkens formale komposisjon er basert på sammenstillingen av standardiserte, kubiske og kvartsirkulære tak- og veggelemeneter. Elementene danner romsoner som gir kirken en bygningsmessig topografi som avspeiler de liturgiske funksjoner.

De sammenstilte takskallene danner hvelvede kirkerom (skip), og fremtrer med sine gjennomgående overlysspalter som en moderne konstruksjon med formessig forankring i tradisjonelle kirkerom.

Prosjektet er publisert i en rekke tids-skrifter, bl.a. Byggekunst nr.1 /1990.

Kirkens formale komposisjon er basert på sammenstillingen av standardiserte, kubiske og kvartsirkulære tak- og veggelemeneter. Elementene danner romsoner som gir kirken en bygningsmessig topografi som avspeiler de liturgiske funksjoner.

De sammenstilte takskallene danner hvelvede kirkerom (skip), og fremtrer med sine gjennomgående overlysspalter som en moderne konstruksjon med formessig forankring i tradisjonelle kirkerom.

Prosjektet er publisert i en rekke tids-skrifter, bl.a. Byggekunst nr.1 /1990.