STATOIL FUEL AN RETAIL - HOVEDKONTOR

STATOIL FUEL AND RETAIL - HOVEDKONTOR

OSLO, 2013
STATOIL FUEL AND RETAIL ASA
15 500 m²

Prosjektet er utformet som et tydelig hjørnebygg ut mot krysset mellom Schweigaardsgate og Tøyenbek-ken, med en mer differensiert ”innside” inn mot Teaterplassen i nord.

De knekte skråflatene bryter ned byggets dimensjoner, og bidrar til å uttrykksmessig samle dets ulike sider til én, helhetlig karakter. Prosjektet relaterer til to prinsipielt forskjellige sider; ut mot de omkringliggende bygatene, og inn mot det indre ”storgårdsrommet” Teaterplassen.

Utad skal prosjektet fremstå som et tydelig hjørnebygg med relativt rolige gatefasader. De svakt knekte fasadepartiene gir bygget et dynamisk preg, samtidig som de svarer på ulike stedlige forutsetninger, og ved at alle fasadene er utformet som skråflater vil de fange mer himmel- og sollys. Innsiden av prosjektet utgjør en naturlig favn for Teaterplassen.

Prosjektet er utformet som et tydelig hjørnebygg ut mot krysset mellom Schweigaardsgate og Tøyenbek-ken, med en mer differensiert ”innside” inn mot Teaterplassen i nord.

De knekte skråflatene bryter ned byggets dimensjoner, og bidrar til å uttrykksmessig samle dets ulike sider til én, helhetlig karakter. Prosjektet relaterer til to prinsipielt forskjellige sider; ut mot de omkringliggende bygatene, og inn mot det indre ”storgårdsrommet” Teaterplassen.

Utad skal prosjektet fremstå som et tydelig hjørnebygg med relativt rolige gatefasader. De svakt knekte fasadepartiene gir bygget et dynamisk preg, samtidig som de svarer på ulike stedlige forutsetninger, og ved at alle fasadene er utformet som skråflater vil de fange mer himmel- og sollys. Innsiden av prosjektet utgjør en naturlig favn for Teaterplassen.