Sæter

SÆTER

OSLO, 2020
BOMERA

1700 m²

Tett på knutepunktet Sæter og med fredelig villabebyggelse i nabolaget, tegner Lund+Slaatto et leilighetsbygg på 15 leiligheter. Den karakteristiske hovedfasaden mot vest danner et dynamisk formspill i overgangen til de grønne omgivelsene og det tilstøtende villakvartalet. De foldede fasadeflatene bryter visuelt opp bygningsvolumet, og skaper en større grad av individualitet til hver enkelt leilighet.

Tett på knutepunktet Sæter og med fredelig villabebyggelse i nabolaget, tegner Lund+Slaatto et leilighetsbygg på 15 leiligheter. Den karakteristiske hovedfasaden mot vest danner et dynamisk formspill i overgangen til de grønne omgivelsene og det tilstøtende villakvartalet. De foldede fasadeflatene bryter visuelt opp bygningsvolumet, og skaper en større grad av individualitet til hver enkelt leilighet.