TEKNISKE SENTRALER - OSLO LUFTHAVN

TEKNISKE SENTRALER - OSLO LUFTHAVN

GARDERMOEN, 1997
OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN
4 600 m²

Bygningene inneholder omfattende prosesstekniske installasjoner, som betjener hele flyplassanlegget.

Bygningene og anleggets omsluttende mur er i hovedsak utført i bærende tegl, med dekker i betong og detaljer i galvanisert stål.

Prinsippet med bærende teglvegger innebar fleksibilitet til å både utforme volumene og posisjonere nødvendige utsparinger i dem iht de tekniske installasjonenes ulike plass- og funksjonskrav.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.1 /1999.

Bygningene inneholder omfattende prosesstekniske installasjoner, som betjener hele flyplassanlegget.

Bygningene og anleggets omsluttende mur er i hovedsak utført i bærende tegl, med dekker i betong og detaljer i galvanisert stål.

Prinsippet med bærende teglvegger innebar fleksibilitet til å både utforme volumene og posisjonere nødvendige utsparinger i dem iht de tekniske installasjonenes ulike plass- og funksjonskrav.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.1 /1999.