TIEDEMANNSBYEN

TIEDEMANNSBYEN

OSLO, 2009
FERD/ASPELIN RAMM

Planen viser hvordan dagens industri-område rundt den gamle fabrikken til Tidemanns Tobakk trinnvis kan omformes til et variert, kvalitetsrik bolig-område.

Prosjektet er utformet med utgangspunkt i områdets spesielle kvaliteter; nærheten til både sentrums-bebyggelsen, Tøyen Hageby og tilstøtende grøntområder.

Prosjektets sentrale gateløp utgjør den relativt tette, urbane delen av området, mens boligkvartalene til hver side åpner seg ut mot utsikt, lys og grøntdrag.

Prosjektet er en videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt arkitektkonkurranse.

Planen viser hvordan dagens industri-område rundt den gamle fabrikken til Tidemanns Tobakk trinnvis kan omformes til et variert, kvalitetsrik bolig-område.

Prosjektet er utformet med utgangspunkt i områdets spesielle kvaliteter; nærheten til både sentrums-bebyggelsen, Tøyen Hageby og tilstøtende grøntområder.

Prosjektets sentrale gateløp utgjør den relativt tette, urbane delen av området, mens boligkvartalene til hver side åpner seg ut mot utsikt, lys og grøntdrag.

Prosjektet er en videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt arkitektkonkurranse.