Treklang

treklang

VINDEREN, OSLO, 2020
GLAS EIENDOM A/S

6000 m²

 

Vinnerutkastet Treklang består av regulering og utbygging av Hafslundveien 5+7 og Ivar Aasens vei 4 på Vinderen i Oslo. Prosjektet består av tre leilighetsbygg med 19 større leiligheter som erstatter de tre eneboligene på tomtene i dag. Prosjektet er utformet fra en stedlig tilpasning og funksjonell optimalisering med en viktig premiss om å nedskalere volumene mot eksisterende villastrøk.

Bebyggelsen er tilpasset tomtens form og solens gang, noe som skaper gode utsynsmuligheter og uterom. Tomten består av flere bevaringsverdige trær som bebyggelsen samler seg rundt og danner en felles hage for beboerne.

Vinnerutkastet Treklang består av regulering og utbygging av Hafslundveien 5+7 og Ivar Aasens vei 4 på Vinderen i Oslo. Prosjektet består av tre leilighetsbygg med 19 større leiligheter som erstatter de tre eneboligene på tomtene i dag. Prosjektet er utformet fra en stedlig tilpasning og funksjonell optimalisering med en viktig premiss om å nedskalere volumene mot eksisterende villastrøk.

Bebyggelsen er tilpasset tomtens form og solens gang, noe som skaper gode utsynsmuligheter og uterom. Tomten består av flere bevaringsverdige trær som bebyggelsen samler seg rundt og danner en felles hage for beboerne.