TRONDHJEM

TRONDHJEM

TRONDHEIM, 2011
TRONDHEIM KOMMUNE
40 934 m²

TrondHJEM ble utført i sammarbeid med Schmidt Hammer Lassen. Prosjektet fremmer et vitalt og frodig byrom. På bakkeplan samles byens aktiviteter i et møtesenter, en kinofoajé, en restaurant, en kollektivterminal og torget Leüthens Hage.

Bygningens form defineres av syv arbeidssoner som kommer til uttrykk i fasadene. Bygningens materialer samler anlegget slik at det fremstår med én felles identitet. Samtidig synliggjøres kommunens ulike avdelinger gjennom arbeidsenhetenes volumer.

Bygningen har et indre av tre, som stråler ut fra møteplassen og kler bygulvet. Torget Leüthens Hage fremstår slik som et møbel i byens struktur, med en varme som innbyr til opphold og aktivitet.

TrondHJEM ble utført i sammarbeid med Schmidt Hammer Lassen. Prosjektet fremmer et vitalt og frodig byrom. På bakkeplan samles byens aktiviteter i et møtesenter, en kinofoajé, en restaurant, en kollektivterminal og torget Leüthens Hage.

Bygningens form defineres av syv arbeidssoner som kommer til uttrykk i fasadene. Bygningens materialer samler anlegget slik at det fremstår med én felles identitet. Samtidig synliggjøres kommunens ulike avdelinger gjennom arbeidsenhetenes volumer.

Bygningen har et indre av tre, som stråler ut fra møteplassen og kler bygulvet. Torget Leüthens Hage fremstår slik som et møbel i byens struktur, med en varme som innbyr til opphold og aktivitet.