ULSTEIN ARENA INTERIØR

ULSTEIN ARENA INTERIØR

ULSTEINVIK, 2017
ULSTEIN KOMMUNE

4000 m²

Ulstein Arena skal være et samlingspunkt i Ulsteinvik, et sted der alle er velkomne. Huset tilbyr ulike idrettsaktiviteter som ballspill og svømming - men også lesing, læring og lek i biblioteket. Interiørprosjektet har tatt utgangspunkt i å skape best mulige omgivelser for de som bruker bygget, både unge og gamle. For anlegget som helhet er interiørarkitekturen skapt i forlengelse av arkitekturen, med høy grad av brukermedvirkning. Flerbruk er et gjennomgående tema for anlegget, der interiørarkitekturen understøtter de ulike funksjonene med robuste og fleksible løsninger.

En stor del av interiørprosjektet er fokusert rundt utformingen av biblioteket, som interiørmessig skiller seg ut fra resten av anlegget med høyere grad av intimitet. Biblioteket ble introdusert i programmet som følge av et restareal som oppstod etter at svømmehallens tekniske rom var etablert. For å skape et brukerbasert og innovativt bibliotek ble det i innledende faser arrangert brukerworkshops med den nederlandske biblioteksspesialisten Aat Vos. Brukermedvirkningen ble videreført og implementert i regi av Lund+Slaatto. Biblioteket har ingen adgangskontroll og viser tillit til at de besøkende skaper et inviterende og trygt sted å være.

Biblioteket er utformet som et stort åpent rom som lett kan endres fra lesesal til bokkveld, filmvisninger eller utstillinger. Et oppbygget areal fungerer som scene for intimkonserter, lesesirkler og foredrag. Material- og fargeholdningen er holdt i gylne, varme fargetoner fra gul til rød, som bidrar til en varm materialitet og lun atmosfære. Fast inventar som bokhyller og andre elementer er spesialtilpasset og komplementeres av løse møbler som sofagrupper, langbord og mindre sittekroker. Møbler og innredningen er tilpasset forskjellige aldersgrupper, med soner for både ro og lek, der variasjonen i møbleringen bidrar til at alle finner sin plass. Som følge av at biblioteket ble introdusert i programmet er Ulstein Arena blitt en svært inkluderende møteplass i byen, med et stort spekter av brukergrupper i alle aldre. Biblioteket er blitt en essensiell del av Ulstein Arena som bidrar til kontinuerlig liv i bygningen samtidig som det aktiverer forplassen.

<

Ulstein Arena skal være et samlingspunkt i Ulsteinvik, et sted der alle er velkomne. Huset tilbyr ulike idrettsaktiviteter som ballspill og svømming - men også lesing, læring og lek i biblioteket. Interiørprosjektet har tatt utgangspunkt i å skape best mulige omgivelser for de som bruker bygget, både unge og gamle. For anlegget som helhet er interiørarkitekturen skapt i forlengelse av arkitekturen, med høy grad av brukermedvirkning. Flerbruk er et gjennomgående tema for anlegget, der interiørarkitekturen understøtter de ulike funksjonene med robuste og fleksible løsninger.

En stor del av interiørprosjektet er fokusert rundt utformingen av biblioteket, som interiørmessig skiller seg ut fra resten av anlegget med høyere grad av intimitet. Biblioteket ble introdusert i programmet som følge av et restareal som oppstod etter at svømmehallens tekniske rom var etablert. For å skape et brukerbasert og innovativt bibliotek ble det i innledende faser arrangert brukerworkshops med den nederlandske biblioteksspesialisten Aat Vos. Brukermedvirkningen ble videreført og implementert i regi av Lund+Slaatto. Biblioteket har ingen adgangskontroll og viser tillit til at de besøkende skaper et inviterende og trygt sted å være.

Biblioteket er utformet som et stort åpent rom som lett kan endres fra lesesal til bokkveld, filmvisninger eller utstillinger. Et oppbygget areal fungerer som scene for intimkonserter, lesesirkler og foredrag. Material- og fargeholdningen er holdt i gylne, varme fargetoner fra gul til rød, som bidrar til en varm materialitet og lun atmosfære. Fast inventar som bokhyller og andre elementer er spesialtilpasset og komplementeres av løse møbler som sofagrupper, langbord og mindre sittekroker. Møbler og innredningen er tilpasset forskjellige aldersgrupper, med soner for både ro og lek, der variasjonen i møbleringen bidrar til at alle finner sin plass. Som følge av at biblioteket ble introdusert i programmet er Ulstein Arena blitt en svært inkluderende møteplass i byen, med et stort spekter av brukergrupper i alle aldre. Biblioteket er blitt en essensiell del av Ulstein Arena som bidrar til kontinuerlig liv i bygningen samtidig som det aktiverer forplassen.