Urtegatakvartalet

URTEGATA-KVARTALET

OSLO, 2018
EIENDOMSSPAR
45 000 m²

Konkurranseforslaget Urtegata-kvartalet består av en flerfunksjonell bebyggelse med næringsareal, kontor og bolig. Prosjektet har en sentral plassering i Oslo mellom Elgsletta og Akerselva i vest, og et roligere bomiljø på Grønland i øst. Med utgangspunkt i denne situasjonen, søker løsningsforslaget å skape en helhetlig kvartalsdannelse, samtidig som det arkitektoniske tilpasser seg de ulike miljøene og byggets funksjoner.

Kvartalsdannelsen er en videreføring av eksisterende bystruktur fra tilstøtende områder og organiserer prosjektet rundt et indre gårdsrom. Langs Nylandsveien plasseres i hovedsak kontorer, med en volummessig sammenheng med gatens øvrige bygninger og med en tydelig henvendelse til grøntarealet rundt Akerselva og Elgsletta. Mot dette parkdraget får nærings- og kontorarealene en åpen og transparent karakter med to atrier som sikrer gode lys- og siktforhold fra langt inne i komplekset. Urtegatakvartalets boliger er plassert lenger øst mot Grønland, skjermet for støy, med en arkitektonisk mer lukket karakter mot gaten, og åpen mot kvartalets grønne gårdsrom.

Prosjektet i Urtegata består av to løsningsalternativer. Alternativ A består av en kombinasjon av nybygg og bevaring av eksisterende bygningsmasse, mens alternativ B består utelukkende av nybygg.

Konkurranseforslaget Urtegata-kvartalet består av en flerfunksjonell bebyggelse med næringsareal, kontor og bolig. Prosjektet har en sentral plassering i Oslo mellom Elgsletta og Akerselva i vest, og et roligere bomiljø på Grønland i øst. Med utgangspunkt i denne situasjonen, søker løsningsforslaget å skape en helhetlig kvartalsdannelse, samtidig som det arkitektoniske tilpasser seg de ulike miljøene og byggets funksjoner.

Kvartalsdannelsen er en videreføring av eksisterende bystruktur fra tilstøtende områder og organiserer prosjektet rundt et indre gårdsrom. Langs Nylandsveien plasseres i hovedsak kontorer, med en volummessig sammenheng med gatens øvrige bygninger og med en tydelig henvendelse til grøntarealet rundt Akerselva og Elgsletta. Mot dette parkdraget får nærings- og kontorarealene en åpen og transparent karakter med to atrier som sikrer gode lys- og siktforhold fra langt inne i komplekset. Urtegatakvartalets boliger er plassert lenger øst mot Grønland, skjermet for støy, med en arkitektonisk mer lukket karakter mot gaten, og åpen mot kvartalets grønne gårdsrom.

Prosjektet i Urtegata består av to løsningsalternativer. Alternativ A består av en kombinasjon av nybygg og bevaring av eksisterende bygningsmasse, mens alternativ B består utelukkende av nybygg.