VERITAS ANLEGGET, BYGGETRINN 1

VERITAS-ANLEGGET, BYGGETRINN 1

HØVIK, 1976
DET NORSKE VERITAS
43 800 m²

Prosjektet består av en gjennomgående betongstruktur som definerer både byggets ytre avgrensninger og dets innvendige rom.

Denne fleksible grunnstrukturen er til-passet både prosjektets rom- og funk-sjonskrav og landskapets spesielle forutsetninger. Det meget store anlegget er på denne måten brutt ned i skala og gitt en ledighet som gjør at det harmonerer med både tomtens terreng/ vegetasjon og tilliggende eldre verkstedbygg.

Den store grunnmodulen (12 x 12 m) muligjør både åpne, fleksible kontor-landskap og større verkstedhaller.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Prosjektet består av en gjennomgående betongstruktur som definerer både byggets ytre avgrensninger og dets innvendige rom.

Denne fleksible grunnstrukturen er til-passet både prosjektets rom- og funk-sjonskrav og landskapets spesielle forutsetninger. Det meget store anlegget er på denne måten brutt ned i skala og gitt en ledighet som gjør at det harmonerer med både tomtens terreng/ vegetasjon og tilliggende eldre verkstedbygg.

Den store grunnmodulen (12 x 12 m) muligjør både åpne, fleksible kontor-landskap og større verkstedhaller.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.