VERITAS-ANLEGGET, BYGGETRINN 2

VERITAS ANLEGGET, BYGGETRINN 2

HØVIK, 1983
DET NORSKE VERITAS 
32 000 m²

Veritas II begrenser Verksplassen mot øst, og er utformet som kareer med en mellomliggende kantine i det sterkt skrånende terrenget.

En glassoverdekket gate forbinder de ulike kareene både med den eldre, rehabiliterte hovedbygningen i anleggets nordre ende og med det store under-jordiske parkeringsanlegget.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Veritas II begrenser Verksplassen mot øst, og er utformet som kareer med en mellomliggende kantine i det sterkt skrånende terrenget.

En glassoverdekket gate forbinder de ulike kareene både med den eldre, rehabiliterte hovedbygningen i anleggets nordre ende og med det store under-jordiske parkeringsanlegget.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.