VERITAS BARNEHAGE

VERITAS BARNEHAGE

HØVIK
DET NORSKE VERITAS 
650 m²

Prosjektet er en utvidelse av den eksisterende barnehagen på Veritas. Nybyggets form er inspirert av tomtesituasjonen og vil fremstå med en sterk egenkarakter og spennende romlige kvaliteter som inspirerer barna til fantasifull utfoldelse.

Den nye barnehagedelen er organisert som en baseløsning med ”åpne” romløsninger og luftige fellesarealer. Rommene er skapt ved bruk av frittstående lineært organiserte veggskiver og en langsgående tung murvegg som relaterer til tomtens avgrensning og tar imot terrenget mot nord. Bygget får således en organisk utforming mot terrenget, og en rettlinjet utforming i sydfasaden som relaterer til villaen.

Prosjektet er en utvidelse av den eksisterende barnehagen på Veritas. Nybyggets form er inspirert av tomtesituasjonen og vil fremstå med en sterk egenkarakter og spennende romlige kvaliteter som inspirerer barna til fantasifull utfoldelse.

Den nye barnehagedelen er organisert som en baseløsning med ”åpne” romløsninger og luftige fellesarealer. Rommene er skapt ved bruk av frittstående lineært organiserte veggskiver og en langsgående tung murvegg som relaterer til tomtens avgrensning og tar imot terrenget mot nord. Bygget får således en organisk utforming mot terrenget, og en rettlinjet utforming i sydfasaden som relaterer til villaen.