VERITAS - BOLIGER

VERITAS BOLIGER

HØVIK, 2016
DET NORSKE VERITAS
6 000 m²

Prosjektet består av boligbebyggelse utformet med 2 frittliggende vinkelhus på Glassverkåsens rygg, og en tunbebyggelse bestående av 3 mindre volumer lavere i terrenget mot vest. Bygningene har hovedsaklig 2 - 3 etasjer. Prosjektet er utformet slik at man kan dele inn bolighusene i 2-, 3- og 4-romsenheter på en fleksibel måte.

Den konstruktive moduloppdelingen tillater i stor grad justeringer i fordelingen av enheter, uten at dette innebærer større strukturelle inngrep eller modifikasjoner av bygningenes ytre form.

Det er lagt opp til boligvolumer med svalgangsløsninger og private balkonger. Svalganger og balkonger vender mot uterommene, for å skape økt grad av sosialisering og tilfeldige møter beboerne imellom.

Prosjektet består av boligbebyggelse utformet med 2 frittliggende vinkelhus på Glassverkåsens rygg, og en tunbebyggelse bestående av 3 mindre volumer lavere i terrenget mot vest. Bygningene har hovedsaklig 2 - 3 etasjer. Prosjektet er utformet slik at man kan dele inn bolighusene i 2-, 3- og 4-romsenheter på en fleksibel måte.

Den konstruktive moduloppdelingen tillater i stor grad justeringer i fordelingen av enheter, uten at dette innebærer større strukturelle inngrep eller modifikasjoner av bygningenes ytre form.

Det er lagt opp til boligvolumer med svalgangsløsninger og private balkonger. Svalganger og balkonger vender mot uterommene, for å skape økt grad av sosialisering og tilfeldige møter beboerne imellom.