VERITAS OMRÅDEPLAN

VERITAS OMRÅDEPLAN

HØVIK, 2014
DET NORSKE VERITAS

Prosjektet omfatter en områderegulering av hele Veritasanlegget på Høvik.

Prosjektet omfatter en områderegulering av hele Veritasanlegget på Høvik.