VERKSGATA

verksgata

STAVANGER
SMEDVIG
2400 m²

Verksgata 28-32 er et gjenreisningsprosjekt av tre eldre sjøhus fra midten av 1800-tallet. Husene ligger ved Stavangers gamle sjøkant.På 1970-tallet ble det gjort en utfylling av kaifronten, slik at sjøen ikke lenger løper langs disse sjøhusene.

På grunn av byggenes dårlige forfatning og lave takhøyde, skal de rekonstrueres med høyere etasjer og med en 1. etasje på nivå med dagens gatenivå. Plan 1 er tiltenkt næringslokaler for butikk eller restaurant, mens øvrige etasjer vil bestå av kontorlokaler.

Nybygget er utformet med en bindingsverkskonstruksjon, som en nyfortolkning av den orginale konstruksjonen. Kontorene organiseres rundt et indre atrium, der større takflater og takvinduer i glass gir dagslys til atriet og arbeidsplassene.

Prosjektet føyer seg inn i rekken av flere prosjekter av Lund+Slaatto med tilpasning til Stavangers trehusbebyggelse, blant annet Skagen hotell og Sølvberget.

Verksgata 28-32 er et gjenreisningsprosjekt av tre eldre sjøhus fra midten av 1800-tallet. Husene ligger ved Stavangers gamle sjøkant.På 1970-tallet ble det gjort en utfylling av kaifronten, slik at sjøen ikke lenger løper langs disse sjøhusene.

På grunn av byggenes dårlige forfatning og lave takhøyde, skal de rekonstrueres med høyere etasjer og med en 1. etasje på nivå med dagens gatenivå. Plan 1 er tiltenkt næringslokaler for butikk eller restaurant, mens øvrige etasjer vil bestå av kontorlokaler.

Nybygget er utformet med en bindingsverkskonstruksjon, som en nyfortolkning av den orginale konstruksjonen. Kontorene organiseres rundt et indre atrium, der større takflater og takvinduer i glass gir dagslys til atriet og arbeidsplassene.

Prosjektet føyer seg inn i rekken av flere prosjekter av Lund+Slaatto med tilpasning til Stavangers trehusbebyggelse, blant annet Skagen hotell og Sølvberget.