VG-HUSET

vg-huset

OSLO, 1994
VERDENS GANG 
34 500 m²

Innenfor prosjektets regulære, rektangulære plangeomtri er den langsgående glassoverdekkete lysgården gitt en variert, fri utforming i både plan og snitt.

Byggets disposisjon reflekterer byggherrens ønske om å fremstå som en åpen avis-bedrift henvendt til folket.

Lysgården utgjør på bakkeplan en offentlig tilgjengelig passasje m/ tilhørende handelsvirksomhet. Ut mot Akersgaten utvider lysgården seg mot det offentlige gaterommet/ krysset, og fanger opp og avslutter arkaden langs gaten fra syd.

Det gamle Finansdepartementet på motsatt side av gaten, danner fond-motivet i senterlinjen av glassgården.

Innenfor prosjektets regulære, rektangulære plangeomtri er den langsgående glassoverdekkete lysgården gitt en variert, fri utforming i både plan og snitt.

Byggets disposisjon reflekterer byggherrens ønske om å fremstå som en åpen avis-bedrift henvendt til folket.

Lysgården utgjør på bakkeplan en offentlig tilgjengelig passasje m/ tilhørende handelsvirksomhet. Ut mot Akersgaten utvider lysgården seg mot det offentlige gaterommet/ krysset, og fanger opp og avslutter arkaden langs gaten fra syd.

Det gamle Finansdepartementet på motsatt side av gaten, danner fond-motivet i senterlinjen av glassgården.