Vinklgården

vinklgården

SKI, 2021
VINKL AS

5900 m²

Bolig- og næringsprosjektet Vinklgården skal tilføre Ski sentrum viktige bymessige kvaliteter gjennom sammenhengende kvartalsstruktur, bygningsmessig fornyelse og oppgraderte offentlige rom.

Vinklgården ligger sentralt i Ski sentrum med umiddelbar nærhet til Ski stasjon. Prosjektet er fordelt på to boliglameller som danner tydelige gaterom mot tilstøtende nabobebyggelse. Mot syd og Parkaksen, trapper lamellene ned fra 6 til 4 etasjer i møte med den lavere bevaringsverdig nabobebyggelsen. Tomten er orientert nord-syd og gir gode lysforhold for boligene, der søndre lamell får utsyn mot parken og Ski sentrum mens nordre lamell skjermer gårdsrommet for støy fra trafikken i Kirkeveien.

Mellom lamellene etableres det et en-etasjes volum med næringsareal som gjennom utadrettet virksomhet bidrar med å aktivere gaterommene. Over næringsarealet dannes det et opphevet areal som fungerer som et privatisert grønt gårdsrom for boligene.

Bolig- og næringsprosjektet Vinklgården skal tilføre Ski sentrum viktige bymessige kvaliteter gjennom sammenhengende kvartalsstruktur, bygningsmessig fornyelse og oppgraderte offentlige rom.

Vinklgården ligger sentralt i Ski sentrum med umiddelbar nærhet til Ski stasjon. Prosjektet er fordelt på to boliglameller som danner tydelige gaterom mot tilstøtende nabobebyggelse. Mot syd og Parkaksen, trapper lamellene ned fra 6 til 4 etasjer i møte med den lavere bevaringsverdig nabobebyggelsen. Tomten er orientert nord-syd og gir gode lysforhold for boligene, der søndre lamell får utsyn mot parken og Ski sentrum mens nordre lamell skjermer gårdsrommet for støy fra trafikken i Kirkeveien.

Imellom lamellene etableres det et en-etasjes volum med næringsareal som gjennom utadrettet virksomhet bidrar med å aktivere gaterommene. Over næringsarealet dannes det et opphevet areal som fungerer som et privatisert grønt gårdsrom for boligene.