VÅLERENGA STADION

VÅLERENGA STADION

OSLO, 2009
STOR OSLO/VIF FOTBALL

12 500 m²

Vålerenga stadion er utformet som et kompakt, men tydelig og karakteristisk stadionanlegg. Stadionets asymmetriske langsider, buete kortsider og avrundete hjørner gir anlegget en dynamisk, skulptural form; en form som er tydeliggjort og fremhevet ved at den visuelt er ”løftet opp” fra det gjennomgående ankomstplanet som utgjør selve basen for stadionet.

Dette gjennomgående, delvis opphevete ankomstplanet skaper et fritt og åpent ”platå”, der stadionet kan markere seg med en tydelig sluttet form. Ved at den tilliggende skøytehallen i større grad er integrert i basen/terrenget, fremstår fotballstadionet entydig som det sentrale byggverket i området.

Vålerenga stadion er utformet som et kompakt, men tydelig og karakteristisk stadionanlegg. Stadionets asymmetriske langsider, buete kortsider og avrundete hjørner gir anlegget en dynamisk, skulptural form; en form som er tydeliggjort og fremhevet ved at den visuelt er ”løftet opp” fra det gjennomgående ankomstplanet som utgjør selve basen for stadionet.

Dette gjennomgående, delvis opphevete ankomstplanet skaper et fritt og åpent ”platå”, der stadionet kan markere seg med en tydelig sluttet form. Ved at den tilliggende skøytehallen i større grad er integrert i basen/terrenget, fremstår fotballstadionet entydig som det sentrale byggverket i området.