Vålerenga stadion kontor og næring

Vålerenga stadion kontor og næring

OSLO
NCC PROPERTY DEVELOPMENT

 

Oppdraget omfatter utarbeidelse av et illustrasjonsplan for kontorbebyggelse på tomten B2 og en kombinasjon av kontor, næring, bolig og barnehage på tomten B6. Bygningsvolumene danner på hver side av forplassen en avklaret visuell ramme for stadionanlegget, sett fra hovedadkomsten. Det vertikale tårnbygget mot øst balanserer stadionvolumets skrå silhuett.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av et illustrasjonsplan for kontorbebyggelse på tomten B2 og en kombinasjon av kontor, næring, bolig og barnehage på tomten B6. Bygningsvolumene danner på hver side av forplassen en avklaret visuell ramme for stadionanlegget, sett fra hovedadkomsten. Det vertikale tårnbygget mot øst balanserer stadionvolumets skrå silhuett.