VÅRMLANDSBROEN

VARMLANDSBROEN

LARVIK, 1994
SVENSKA VAGVERKET

250 m

Brobanen er båret av en sekvens av buer i stål, med en dimensjon og ”intimitet” som reflekterer det vakre og rolige landskapet.

Broen er prosjektert i samarbeid med Dr.Ing. Aas-Jakobsen.

Prosjektet fikk Vakra Vägars Pris 1997.

Brobanen er båret av en sekvens av buer i stål, med en dimensjon og ”intimitet” som reflekterer det vakre og rolige landskapet.

Broen er prosjektert i samarbeid med Dr.Ing. Aas-Jakobsen.

Prosjektet fikk Vakra Vägars Pris 1997.