Ydalir hotell

YDALIR HOTELL

STAVANGER, 2018
SMEDVIG EIENDOM
3129 m²

Ydalir Hotell, Norges første campushotell, er beliggende på Ullandhaug i tett tilknytning til Universitetet i Stavanger. Hotellet preges av gjennomgående løsninger utført i bestandige materialer; tegl, betong, kobber og eik.

Hotellet består av 59 rom der flere er tilpasset langtidsopphold med egne kjøkken. I første etasje er det møtelokaler, frokoststue, peisestue og en aula til universitets disputaser og andre høytideligheter. Bygningen er brutt ned i tre, primære tegl-volum, som sammen danner en naturlig forplass til hotellet. Oppdelingen får bygningsmassen til å virke mindre enn arealet skulle tilsi – og tilpasser anleggets skala til området. De tre volumene er forskjøvet i forhold til hverandre forbundet av gangbroer i glass. Forskyvningene gir variasjon i romlighet, slik at hvert rom får unike utsyn og gode lysforhold. Som en viktig del av den arkitektoniske opplevelsen, gir hotellkorridorene og glassbroene sideveis gløtt og utsikt, og i endene lys og glimt gjennom halvåpent murverk.

Bygget er kledt i rødbrun, kullbrent tegl, med et inngangsparti i betong, samt takflater, karnapper og detaljer i kobber (Tambak). Huset har et karakteristisk utrykk i seg selv, men er likevel harmonisk tilpasset omgivelsene. Gjennom skala, form og materialbruk dannes det et samspill mellom prosjektet og den eldre teglbebyggelsen i området. Målet har vært å skape et robust prosjekt med løsninger av høy kvalitet - et bygg som eldes med verdighet. Denne ambisiøse målsettingen har vært gjennomgående i prosjektet, med et detaljeringsnivå som er både prosjektert og bygget med en høy grad av nøyaktighet. Blant annet har det vært et særlig fokus på overgangene mellom inne- og uterom. Ved glassbroene er murverket trukket inn gjennom fasadesjiktet til korridorene – noe som har skapt subtile overganger mellom interiør og eksteriør. Kobber-karnappene gir en illusjon av å sveve i murverket, uten markante fuger eller overganger, mens taknedløpene er eksponerte som et integrert element i murfasadene.

Prosjektet er publisert i Arkitektur N 2019 - nr. 2 og anmeldt i Morgenbladet.

Ydalir Hotell, Norges første campushotell, er beliggende på Ullandhaug i tett tilknytning til Universitetet i Stavanger. Hotellet preges av gjennomgående løsninger utført i bestandige materialer; tegl, betong, kobber og eik.

Hotellet består av 59 rom der flere er tilpasset langtidsopphold med egne kjøkken. I første etasje er det møtelokaler, frokoststue, peisestue og en aula til universitets disputaser og andre høytideligheter. Bygningen er brutt ned i tre, primære tegl-volum, som sammen danner en naturlig forplass til hotellet. Oppdelingen får bygningsmassen til å virke mindre enn arealet skulle tilsi – og tilpasser anleggets skala til området. De tre volumene er forskjøvet i forhold til hverandre forbundet av gangbroer i glass. Forskyvningene gir variasjon i romlighet, slik at hvert rom får unike utsyn og gode lysforhold. Som en viktig del av den arkitektoniske opplevelsen, gir hotellkorridorene og glassbroene sideveis gløtt og utsikt, og i endene lys og glimt gjennom halvåpent murverk.

Bygget er kledt i rødbrun, kullbrent tegl, med et inngangsparti i betong, samt takflater, karnapper og detaljer i kobber (Tambak). Huset har et karakteristisk utrykk i seg selv, men er likevel harmonisk tilpasset omgivelsene. Gjennom skala, form og materialbruk dannes det et samspill mellom prosjektet og den eldre teglbebyggelsen i området. Målet har vært å skape et robust prosjekt med løsninger av høy kvalitet - et bygg som eldes med verdighet. Denne ambisiøse målsettingen har vært gjennomgående i prosjektet, med et detaljeringsnivå som er både prosjektert og bygget med en høy grad av nøyaktighet. Blant annet har det vært et særlig fokus på overgangene mellom inne- og uterom. Ved glassbroene er murverket trukket inn gjennom fasadesjiktet til korridorene – noe som har skapt subtile overganger mellom interiør og eksteriør. Kobber-karnappene gir en illusjon av å sveve i murverket, uten markante fuger eller overganger, mens taknedløpene er eksponerte som et integrert element i murfasadene.

Prosjektet er publisert i Arkitektur N 2019 - nr. 2 og anmeldt i Morgenbladet.