Arkivenes Hus Interiør

ARKIVENES HUS INTERIØR

STAVANGER, 2017
IPARK

1640 m²

Interiøret i Arkivenes Hus er skapt i nær kontakt med husets arkitektur. Som en forlengelse av husets lyse akse, er publikumsarealene satt i lyse, naturlige toner med innslag av harmoniske jordfarger. Møbleringen kombinerer spesialdesignede møbler med løst inventar, noe som gir en variasjon med forskjellige soner. Fokuset har vært å skape intimitet samtidig som å skape dynamikk og fleksibilitet. På denne måten kan arealene lett tilpasses ulike arrangementer, som utstillingsareal, til forelesninger, eller andre formål.

Interiøret i Arkivenes Hus er skapt i nær kontakt med husets arkitektur. Som en forlengelse av husets lyse akse, er publikumsarealene satt i lyse, naturlige toner med innslag av harmoniske jordfarger. Møbleringen kombinerer spesialdesignede møbler med løst inventar, noe som gir en variasjon med forskjellige soner. Fokuset har vært å skape intimitet samtidig som å skape dynamikk og fleksibilitet. På denne måten kan arealene lett tilpasses ulike arrangementer, som utstillingsareal, til forelesninger, eller andre formål.