arkivenes hus

ARKIVENES HUS

STAVANGER, 2017
IPARK EIENDOM

15 000 m²

Arkivenes Hus er Rogalands nye kultur- og forskningssenter og inneholder over 70 km med arkivmateriale. Prosjektet er i utgangspunktet todelt, der arkivarealene utgjør et nesten like stort volum under bakken (6.600 kvm) som arbeids- og publikumsarealene over (8.100 kvm). De øvrige funksjonene i huset er organisert rundt et sentralt, glassoverdekket atrium. Foruten å gi dagslys til arbeidslokalene innenfor, skaper atriet et stort, samlende fellesrom for alle husets brukere. Her er husets hovedtrapp og heiser, kantine, vrimle- og utstillingsareal.

Fasadene er utformet som et spill av vertikale, foldete trepartier, med vindusåpningene integrert i spillet av skrålinjer. Fasadenes spesielle og karakteristiske geometri gir det ellers stramme bygningsvolumet et dynamisk og lekent preg, med assosiasjoner til brettet papir og origami.

Arkivenes Hus er det første bygget i den omfattende utbyggingen som er planlagt i den søndre delen av Ullandhaug, Ipark områdeplan, som er utarbeidet av Lund+Slaatto Arkitekter, der det største prosjektet er nye Stavanger Universitetssykehus. Med sin sentrale plassering står Arkivenes Hus som den første hjørnesteinen i forhold til den fremtidige bebyggelsen.

Arkivenes Hus er Rogalands nye kultur- og forskningssenter og inneholder over 70 km med arkivmateriale. Prosjektet er i utgangspunktet todelt, der arkivarealene utgjør et nesten like stort volum under bakken (6.600 kvm) som arbeids- og publikumsarealene over (8.100 kvm). De øvrige funksjonene i huset er organisert rundt et sentralt, glassoverdekket atrium. Foruten å gi dagslys til arbeidslokalene innenfor, skaper atriet et stort, samlende fellesrom for alle husets brukere. Her er husets hovedtrapp og heiser, kantine, vrimle- og utstillingsareal.

Fasadene er utformet som et spill av vertikale, foldete trepartier, med vindusåpningene integrert i spillet av skrålinjer. Fasadenes spesielle og karakteristiske geometri gir det ellers stramme bygningsvolumet et dynamisk og lekent preg, med assosiasjoner til brettet papir og origami.

Arkivenes Hus er det første bygget i den omfattende utbyggingen som er planlagt i den søndre delen av Ullandhaug, Ipark områdeplan, som er utarbeidet av Lund+Slaatto Arkitekter, der det største prosjektet er nye Stavanger Universitetssykehus. Med sin sentrale plassering står Arkivenes Hus som den første hjørnesteinen i forhold til den fremtidige bebyggelsen.