BERGEN STASJON ØSTSIDEN

ZANDER KAAES GATE 7

BERGEN, 2016
ROM EIENDOM
14 000 m²

Prosjektet har en svært sentral beliggenhet ved Bergen Stasjon i umiddelbar nærhet av alle kommunikasjons- og servicetilbud. Prosjektet er del av en omfattende transformasjon og oppgradering av området, men er samtidig tilpasset det historiske miljøet som gir området sitt særpreg.

Prosjektets tomt har to tydelige sider med ulik henvendelse. En urban og historisk byside mot nordøst og det åpne sporområdet med en mer industriell karakter mot syd og vest. Bygningen har en karakteristisk form, gitt av stedets forutsetninger, med tre fløyer som møtes og flettes sammen i et sentralt knutepunkt. Mot bysiden definerer bygningens to lavere fløyer et avklart byrom i Zander Kaaes gate og danner slik en ramme for nye urbane kvaliteter. Bygningen er her skalert ned for å harmonisere med det historiske bygningsmiljøet. Mot sporsiden skyter bygningens høyeste fløy ut i en skarp, høyreist kileform som markerer både selve jernbanestasjonen og den større landskapsmessige portalen inn mot byens sentrum.

Bygningens overordnede volumkonstellasjon er definert av lyse granittkledde fasader med et spill av vertikale vindusslisser. Volumens overlappende konstellasjon er aksentuert av en inntrukket mørk metallfasade. Bygningens interiør har en varm materialpalett, som en supplerende kontrast til bygningens mer kjølige ytre fasader, og karakteriseres av et gyllent trapperom og utstrakt bruk av eik.

Prosjektet inngår i fortettingen rundt Bergen Stasjon som et ledd i å styrke dette som et kollektivknutepunkt. Prosjektet er sertifisert som BREEAM-NOR Very Good og er utført etter passivhusstandard og energimerket med energikarakter A.

Prosjektet har en svært sentral beliggenhet ved Bergen Stasjon i umiddelbar nærhet av alle kommunikasjons- og servicetilbud. Prosjektet er del av en omfattende transformasjon og oppgradering av området, men er samtidig tilpasset det historiske miljøet som gir området sitt særpreg.

Prosjektets tomt har to tydelige sider med ulik henvendelse. En urban og historisk byside mot nordøst og det åpne sporområdet med en mer industriell karakter mot syd og vest. Bygningen har en karakteristisk form, gitt av stedets forutsetninger, med tre fløyer som møtes og flettes sammen i et sentralt knutepunkt. Mot bysiden definerer bygningens to lavere fløyer et avklart byrom i Zander Kaaes gate og danner slik en ramme for nye urbane kvaliteter. Bygningen er her skalert ned for å harmonisere med det historiske bygningsmiljøet. Mot sporsiden skyter bygningens høyeste fløy ut i en skarp, høyreist kileform som markerer både selve jernbanestasjonen og den større landskapsmessige portalen inn mot byens sentrum.

Bygningens overordnede volumkonstellasjon er definert av lyse granittkledde fasader med et spill av vertikale vindusslisser. Volumens overlappende konstellasjon er aksentuert av en inntrukket mørk metallfasade. Bygningens interiør har en varm materialpalett, som en supplerende kontrast til bygningens mer kjølige ytre fasader, og karakteriseres av et gyllent trapperom og utstrakt bruk av eik.

Prosjektet inngår i fortettingen rundt Bergen Stasjon som et ledd i å styrke dette som et kollektivknutepunkt. Prosjektet er sertifisert som BREEAM-NOR Very Good og er utført etter passivhusstandard og energimerket med energikarakter A.