Bergen stasjon østsiden - interiør

ZANDER KAAES GATE 7 - INTERIØR

BERGEN, 2016
ROM EIENDOM
14 000 m²

Bergen Stasjon Østsiden er et kontorbygg med 9 etasjer på en tomt rett nord for Bergen jernbanestasjon. Byggets smale tomt var utslagsgivende for byggets form, og har tilført stasjonsområdet en betraktelig oppgradering både estetisk og innholdsmessig.

For Lund+Slaatto Arkitekter har det vært viktig med fokus på et godt samspill mellom interiør og arkitektur gjennom hele prosjektet, samt skape gode romlige opplevelser. Disse opplevelsene blir forsterket gjennom bevisst og god materialbruk. For å oppnå dette har teamet jobbet tett gjennom hele prosjektet. Bygget er leid ut til ulike leietakere hvor Lund+Slaatto har hatt ansvar for interiørprosjekteringen for KLP og Folkehelseinstituttet (FHI). Vi har hatt fokus på å videreføre de arkitektoniske intensjonene for å skape helhetlige interiører med samspill mellom bygg og interiør, samtidig som det har vært viktig å tilrettelegge for individuell identitet og arbeidsform. KLP har valgt åpent landskap for alle ansatte, med lune, sosiale soner i hver fløy som benyttes avdelingsmessig, samtidig som de har et stort resepsjonsområde som er representativt for besøkende. Det gir også mulighet for å samle de ansatte i sosiale sammenhenger. Det har blitt benyttet eik både til veggledning, profiler samt spesialinnredning for å gi interiøret varme og taktilitet i tråd med intensjonen for prosjektet. I landskapet har vi spilt på stor fargekontrast mellom kjerner og landskap for å gi dybde til lokalene, med elementer/møbler i soner for å gi farge og variasjon i landskapet.

FHI ønsket en kombinasjon av landskap og kontorer. Alle rom er plassert slik at de skaper skjerming og gir plass for gode, åpne romløsninger i landskap. Det er lagt stor vekt på å skape likeverdige arbeidsplasser. Fellesfunksjoner som møterom og sosiale soner er plassert sentralt ved inngangspartiet. Det gir rolige arbeidsomgivelser og aktive fellesarealer. Fargepaletten er lys og vennlig. Det er benyttet stor grad av eik gjennomgående i alle arbeidsarealene (glassvegger), som gir en varm og nøytral bakgrunn for fargeinnslagene i møbler og fast inventar. Stor grad av presisjon i utførelse og kvalitet i materialvalg bidrar til et bygg med sterk karakter.

Trapperommet har en veggkledning bestående av metallplater i dempet gull. Sammen med lys naturstein i gulvene, hvite fasadevegger og innslag av eik bidrar det til lyse og imøtekommende fellesarealer.

Bergen Stasjon Østsiden er et kontorbygg med 9 etasjer på en tomt rett nord for Bergen jernbanestasjon. Byggets smale tomt var utslagsgivende for byggets form, og har tilført stasjonsområdet en betraktelig oppgradering både estetisk og innholdsmessig.

For Lund+Slaatto Arkitekter har det vært viktig med fokus på et godt samspill mellom interiør og arkitektur gjennom hele prosjektet, samt skape gode romlige opplevelser. Disse opplevelsene blir forsterket gjennom bevisst og god materialbruk. For å oppnå dette har teamet jobbet tett gjennom hele prosjektet. Bygget er leid ut til ulike leietakere hvor Lund+Slaatto har hatt ansvar for interiørprosjekteringen for KLP og Folkehelseinstituttet (FHI). Vi har hatt fokus på å videreføre de arkitektoniske intensjonene for å skape helhetlige interiører med samspill mellom bygg og interiør, samtidig som det har vært viktig å tilrettelegge for individuell identitet og arbeidsform. KLP har valgt åpent landskap for alle ansatte, med lune, sosiale soner i hver fløy som benyttes avdelingsmessig, samtidig som de har et stort resepsjonsområde som er representativt for besøkende. Det gir også mulighet for å samle de ansatte i sosiale sammenhenger. Det har blitt benyttet eik både til veggledning, profiler samt spesialinnredning for å gi interiøret varme og taktilitet i tråd med intensjonen for prosjektet. I landskapet har vi spilt på stor fargekontrast mellom kjerner og landskap for å gi dybde til lokalene, med elementer/møbler i soner for å gi farge og variasjon i landskapet.

FHI ønsket en kombinasjon av landskap og kontorer. Alle rom er plassert slik at de skaper skjerming og gir plass for gode, åpne romløsninger i landskap. Det er lagt stor vekt på å skape likeverdige arbeidsplasser. Fellesfunksjoner som møterom og sosiale soner er plassert sentralt ved inngangspartiet. Det gir rolige arbeidsomgivelser og aktive fellesarealer. Fargepaletten er lys og vennlig. Det er benyttet stor grad av eik gjennomgående i alle arbeidsarealene (glassvegger), som gir en varm og nøytral bakgrunn for fargeinnslagene i møbler og fast inventar. Stor grad av presisjon i utførelse og kvalitet i materialvalg bidrar til et bygg med sterk karakter.

Trapperommet har en veggkledning bestående av metallplater i dempet gull. Sammen med lys naturstein i gulvene, hvite fasadevegger og innslag av eik bidrar det til lyse og imøtekommende fellesarealer.