DET NORSKE VERITAS, BYGGETRINN 3

Veritas-anlegget, Byggetrinn III

HØVIK, 2017
DET NORSKE VERITAS
10 000 m²

Prosjektet omfatter et større kontorkompleks tilknyttet hovedkontoret til Det Norske Vertias på Høvik.

Veritas 3 er oppdelt i en underliggende bygningskropp med to overlappende volumer plassert i retning mot sjøen. Bygningsvolumene relaterer seg til de eksisterende bygningenes dimensjoner, og samtidig muliggjør plasseringen utsikt til sjøen fra dypt inne i bygningskomplekset. Bygningen er kledt med lys naturstein og natur-eloksert aluminium som en kontrast til flis og flistegl i den øvrige Veritasbebyggelsen.

Kontorbygget Veritas 3 er på 10.000 kvadratmeter og ligger ved sjøen i forlengelsen av Veritas 2 i nordvest. Veritas 1 og Veritas 2 fra 1976 og 1984, var begge moderne bygninger i sin tid og er anerkjente for sine arkitektoniske kvaliteter. Utforming av Veritas 3 tar opp elementer fra de tidligere karakteristsiske byggetrinnene, og søker å videreutvikle disse i et nytt arkitektonisk formspråk. Mellom og rundt disse to byggetrinnene ligger Veritasparken som et offentlig tilgjengelig og populært park- og turområde. En viktig del av prosessen har vært å ivareta og forbedre dette rekreative området som et attraktivt utfluktssted for lokalbefolkningen.

Veritas 3 er et passivhus og tilfredsstiller kravene til BREEAM NOR Excellent.

Prosjektet omfatter et større kontorkompleks tilknyttet hovedkontoret til Det Norske Vertias på Høvik.

Veritas 3 er oppdelt i en underliggende bygningskropp med to overlappende volumer plassert i retning mot sjøen. Bygningsvolumene relaterer seg til de eksisterende bygningenes dimensjoner, og samtidig muliggjør plasseringen utsikt til sjøen fra dypt inne i bygningskomplekset. Bygningen er kledt med lys naturstein og natur-eloksert aluminium som en kontrast til flis og flistegl i den øvrige Veritasbebyggelsen.

Kontorbygget Veritas 3 er på 10.000 kvadratmeter og ligger ved sjøen i forlengelsen av Veritas 2 i nordvest. Veritas 1 og Veritas 2 fra 1976 og 1984, var begge moderne bygninger i sin tid og er anerkjente for sine arkitektoniske kvaliteter. Utforming av Veritas 3 tar opp elementer fra de tidligere karakteristsiske byggetrinnene, og søker å videreutvikle disse i et nytt arkitektonisk formspråk. Mellom og rundt disse to byggetrinnene ligger Veritasparken som et offentlig tilgjengelig og populært park- og turområde. En viktig del av prosessen har vært å ivareta og forbedre dette rekreative området som et attraktivt utfluktssted for lokalbefolkningen.

Veritas 3 er et passivhus og tilfredsstiller kravene til BREEAM NOR Excellent.