Veritas III Interiør

VERITAS III INTERIØR

HØVIK, 2017
DET NORSKE VERITAS

10000 m²

Veritas 3 er siste byggetrinn til hovedkontoret for Det Norske Vertias på Høvik. Interiørprosjektet omfatter innredning av kontorer, møtelokaler, kantine- og vrimelarealer. Variasjon i materialbruk skaper ulike soner samtidig som det er valgt en harmonisk og naturlig fargepalett. De fleste lokalene har gode utsiktsforhold til fjorden, Veritasparken eller grønne atrium. Målet med interiøret har vært å skape en forbindelse mellom ute- og innerom og skape en tydelig relasjon mellom interiør og natur.

Veritas 3 er siste byggetrinn til hovedkontoret for Det Norske Vertias på Høvik. Interiørprosjektet omfatter innredning av kontorer, møtelokaler, kantine- og vrimelarealer. Variasjon i materialbruk skaper ulike soner samtidig som det er valgt en harmonisk og naturlig fargepalett. De fleste lokalene har gode utsiktsforhold til fjorden, Veritasparken eller grønne atrium. Målet med interiøret har vært å skape en forbindelse mellom ute- og innerom og skape en tydelig relasjon mellom interiør og natur.