DIAKONHJEMMET OMRÅDEPLAN

DIAKONHJEMMET HAGE OMRÅDEPLAN

OSLO, 2014 / 2018
DET NORSKE DIAKONHJEM

Intensjonen med prosjektet er å skape en bebyggelse som knytter an til eksisterende bebyggelsesstruktur og videreføre områdets grønne preg. Den nye bebyggelsen vil skape et helhetlig område der de ulike feltene har en indre tundannelse. Arkitekturen er basert på og gode inne- og uterom for de som bruker/ bor/ jobber på området. Disse rommene og plassene gir bebyggelsen en menneskelig skala, husene danner velproporsjonerte uterom med tilstrekkelig sol/lys og kontakt med omgivelsene, og byggene vil få en materialitet som både er moderne og som står seg godt i et langtidsperspektiv.

Intensjonen med prosjektet er å skape en bebyggelse som knytter an til eksisterende bebyggelsesstruktur og videreføre områdets grønne preg. Den nye bebyggelsen vil skape et helhetlig område der de ulike feltene har en indre tundannelse. Arkitekturen er basert på og gode inne- og uterom for de som bruker/ bor/ jobber på området. Disse rommene og plassene gir bebyggelsen en menneskelig skala, husene danner velproporsjonerte uterom med tilstrekkelig sol/lys og kontakt med omgivelsene, og byggene vil få en materialitet som både er moderne og som står seg godt i et langtidsperspektiv.