DIAKONHJEMMET OMSORGSBOLIGER

DIAKONHJEMMETS OMSORGSBOLIGER: OMSORG+

OSLO, 2020
DET NORSKE DIAKONHJEM

Omsorg+ er døgnbemannede omsorgsboliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har problemer med å klare seg i egen bolig. Omsorg+ handler om å skape boliger med hjemlige kvaliteter tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne, der et av hovedpoengene er å avinstitusjonalisere.

En viktig premiss for oppgaven er å tilrettelegge for sosiale møteplasser mellom beboerne. Arkitekturen skal være utformet på en måte som oppfordrer til aktivitet og samvær, der det skal være enkelt for brukerne å ta bygget i bruk. Rause gårdsrom og grønne takterrasser skal være enkelt tilgjengelige og gi beboerne mulighet for kontakt med naturen, på tross av funksjonsnedsettelser. Det er jobbet med å gi både innvendige og utvendige rom et variert utrykk og skape en materialitet med sanselige og taktile kvaliteter.

Den arkitektoniske ideen bak utforming av prosjektet ble grunnlagt i reguleringsfasen for områdeplanen Diakonhjemmet hage. Sentrale utformingsprinsipper har vært skalatilpassing mot eneboligbebyggelsen til øst og at prosjektet åpner seg opp med mot parkarealet i vest. Omsorgsboligene er fordelt i 3 blokker, justert i høyde og plassering for å optimalisere sol- og lysforhold for leilighetene og uterommene. Store vestvendte gårdsarealer gir gode utsyn og tilgang til grøntarealer. Blokkene er forbundet av et mellombygg i glass som også danner en kobling mellom det offentlige gaterommet og de semiprivate gårdsrommene. Her vil anleggets mest offentlige funksjoner ligge – med kantine, besøkslounge og andre utadvendte funksjoner.

Omsorg+ er første bygg i områdeplanen Diakonhjemmet hage.

Omsorg+ er døgnbemannede omsorgsboliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har problemer med å klare seg i egen bolig. Omsorg+ handler om å skape boliger med hjemlige kvaliteter tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne, der et av hovedpoengene er å avinstitusjonalisere.

En viktig premiss for oppgaven er å tilrettelegge for sosiale møteplasser mellom beboerne. Arkitekturen skal være utformet på en måte som oppfordrer til aktivitet og samvær, der det skal være enkelt for brukerne å ta bygget i bruk. Rause gårdsrom og grønne takterrasser skal være enkelt tilgjengelige og gi beboerne mulighet for kontakt med naturen, på tross av funksjonsnedsettelser. Det er jobbet med å gi både innvendige og utvendige rom et variert utrykk og skape en materialitet med sanselige og taktile kvaliteter.

Den arkitektoniske ideen bak utforming av prosjektet ble grunnlagt i reguleringsfasen for områdeplanen Diakonhjemmet hage. Sentrale utformingsprinsipper har vært skalatilpassing mot eneboligbebyggelsen til øst og at prosjektet åpner seg opp med mot parkarealet i vest. Omsorgsboligene er fordelt i 3 blokker, justert i høyde og plassering for å optimalisere sol- og lysforhold for leilighetene og uterommene. Store vestvendte gårdsarealer gir gode utsyn og tilgang til grøntarealer. Blokkene er forbundet av et mellombygg i glass som også danner en kobling mellom det offentlige gaterommet og de semiprivate gårdsrommene. Her vil anleggets mest offentlige funksjoner ligge – med kantine, besøkslounge og andre utadvendte funksjoner.

Omsorg+ er første bygg i områdeplanen Diakonhjemmet hage.