Espern kvartal 1

ESPERN KVARTAL 1

HAMAR, 2023
ESPERN EIENDOM / SMEDVIG EIENDOM
17 000 m²

Lund+Slaatto Arkitekter tegner skisseprosjektet av det som planlegges å bli første kvartal i Espern bydel.

Kvartal 1 ligger i bydelens vestre hjørne og har en attraktiv beliggenhet med en unik kombinasjon av nærhet til naturen og bydelens urbane kvaliteter. Kvartalet får gode utsiktsforhold til det storslåtte Mjøs-landskapet og naturreservatet, i tillegg til umiddelbar nærhet til flere av bydelens attraksjoner, som den nye strandpromenaden. Mot vest ligger det urbane bryggetorget med vannspeil, skøytebane, kafe og restaurant. På nordsiden grenser kvartalet til Strandvegen som vil bli en urban gate med trerekker, egen sykkelvei og utadrettet næring på plan 1.

Kvartalet består av fire bygg som sammen danner et grønt tun. Målet har vært å skape et kvartal med arkitektoniske kvaliteter og gode utsikt- og lysforhold, med kontakt til Mjøsa og sol fra morgen til sen kveld. Hjørnebygget mot Strandvegen og Bryggetorget utformes med en urban, bymessig karakter. De vestvendte leilighetene i dette bygget har oppholdsrom og balkonger rotert mot Mjøsa for å gi best mulig utsikt og solforhold. De tre andre byggene utformes med en båndarkitektur for å skape et dynamisk utrykk rundt vestspissen av Espern. Til sammen i kvartal 1 er det ca. 150 leiligheter, der alle enten har privat balkong eller uteplass, og mange er gjennomgående med lys fra flere enn to sider.

Lund+Slaatto Arkitekter tegner skisseprosjektet av det som planlegges å bli første kvartal i Espern bydel.

Kvartal 1 ligger i bydelens vestre hjørne og har en attraktiv beliggenhet med en unik kombinasjon av nærhet til naturen og bydelens urbane kvaliteter. Kvartalet får gode utsiktsforhold til det storslåtte Mjøs-landskapet og naturreservatet, i tillegg til umiddelbar nærhet til flere av bydelens attraksjoner, som den nye strandpromenaden. Mot vest ligger det urbane bryggetorget med vannspeil, skøytebane, kafe og restaurant. På nordsiden grenser kvartalet til Strandvegen som vil bli en urban gate med trerekker, egen sykkelvei og utadrettet næring på plan 1.

Kvartalet består av fire bygg som sammen danner et grønt tun. Målet har vært å skape et kvartal med arkitektoniske kvaliteter og gode utsikt- og lysforhold, med kontakt til Mjøsa og sol fra morgen til sen kveld. Hjørnebygget mot Strandvegen og Bryggetorget utformes med en urban, bymessig karakter. De vestvendte leilighetene i dette bygget har oppholdsrom og balkonger rotert mot Mjøsa for å gi best mulig utsikt og solforhold. De tre andre byggene utformes med en båndarkitektur for å skape et dynamisk utrykk rundt vestspissen av Espern. Til sammen i kvartal 1 er det ca. 150 leiligheter, der alle enten har privat balkong eller uteplass, og mange er gjennomgående med lys fra flere enn to sider.