IPARK OMRÅDEPLAN

ipark OMRÅDEPLAN

STAVANGER, 2017
IPARK

Ipark områdeplan er utformet med den intensjonen å skape en optimalt funksjonell, effektiv og fleksibel struktur, der selve strukturens systematikk danner varierte muligheter for å skape både fascinerende volumkonstellasjoner med attraktive arbeidslokaler og spennende romlige forløp.

I tillegg til områdeplanen har Lund+Slaatto tegnet det nye Arkivenes Hus som første byggesteg i Ipark.

Ipark områdeplan er utformet med den intensjonen å skape en optimalt funksjonell, effektiv og fleksibel struktur, der selve strukturens systematikk danner varierte muligheter for å skape både fascinerende volumkonstellasjoner med attraktive arbeidslokaler og spennende romlige forløp.