VALLE WOOD

VALLE wood

OSLO, 2019
NCC PROPERTY DEVELOPMENT
6700 m²

Valle Wood har en sentral posisjon som et utadrettet publikumsbygg og inneholder fellesfunksjoner for de omkringliggende kontorbyggene med møtelokaler og konferansesenter. Spisesteder og butikker i de nederste etasjene bidrar til liv for området gjennom store deler av døgnet. Valle Wood markerer seg som en paviljong i området med en fremtredende synlig konstruksjonen i massivt tre. Huset sertifiseres som BREEAM excellent med 40% mindre energibruk enn tilsvarende kontorbygg.

Fasadene er inspirert av trefibre og årringer, og viser seg gjennom variasjon av tetthet, med åpne og lukkede partier, avhengig av solforhold og utsikt. Målet er å skape en dynamikk og abstraksjon i fasaden, der etasjeskillene utviskes. Over tiden vil treet få en grålig patina som får fasadene til å endre karakter avhengig av tid, vær og sesong.

Valle Wood er Norges største kontorbygg i massivtre og er første byggetrinn av en større utvikling på Valle.

Valle Wood blir Norges største kontorbygg i massivtre. Bygget har en sentral posisjon som et utadrettet publikumsbygg og inneholder fellesfunksjoner for de omkringliggende kontorbyggene med møtelokaler og konferansesenter. Spisesteder og butikker i de nederste etasjene bidrar til liv for området gjennom store deler av døgnet. Valle Wood markerer seg som en paviljong i området med en fremtredende synlig konstruksjonen i massivt tre. Huset sertifiseres som BREEAM excellent med 40% mindre energibruk enn tilsvarende kontorbygg.

Fasadene er inspirert av trefibre og årringer, og viser seg gjennom variasjon av tetthet, med åpne og lukkede partier, avhengig av solforhold og utsikt. Målet er å skape en dynamikk og abstraksjon i fasaden, der etasjeskillene utviskes. Over tiden vil treet få en grålig patina som får fasadene til å endre karakter avhengig av tid, vær og sesong.

Valle Wood er første byggetrinn av en større utvikling på Valle.