Valle Wood interiør

TREWERKET OG TRIBE (VALLE WOOD)

OSLO, 2019
4SERVICE

2000 m²

I restauranten Trewerket har det vært viktig å skape et inviterende spisested, som fungerer som kantine for byggets leietakere, kontorområdets øvrige besøkende, samt tilreisende og beboere i området. På tross av et stort areal, er det skapt ulike soner og forskjellige nisjer til ulike former for sosial kontakt og arbeid. Her er det mulighet å finne en krok til å jobbe med bærbar PC, holde møter, eller spise lunsj rundt langbordet med kollegaene. Kjøkkenet og baren ligger sentralt plassert som et omdreiningspunkt i lokalet. På tross av romhøyden, har rommet en intim karakter. Byggets trekonstruksjon gir en varme og spesiell duft til lokalet, der innspill av gjenbrukstre og metall danner en rik materialitet. Planter er med på å gi lokalene et frodig og grønt preg.

I resten av 1. etasje og 2. etasje holder coworkingstedet Tribe til. Her finnes det både soner for «drop-in» for fleksible arbeidsplasser – og samtidig leie av faste kontorplasser. Et viktig moment i planlegningen har vært å skape rolige soner for konsentrasjon og planlagte møter, men også steder som åpner for uformelle møter og diskusjon – noe som er en viktig kvalitet i et coworking-miljø. I første etasje er det bygget ulike sittenisjer med en innebygget pergola som gir en intim og hyggelig karakter.

Interiørene preges av en lun og varm stemning, med en tydelig kobling til omgivelsene gjennom store vindusflater fra hotellrommene, og i peisestuen som en forlengelse av forplassen. En kombinasjon av plassbygde løsninger og frittstående møblement skaper fleksibilitet i innredningen.

Rommene preges av utstrakt bruk av tre, med en kombinasjon av betong og eikeparkett på gulvene. Det er minimale flater med gips, men gjennomgående robuste materialvalg, uten pynt eller overfladisk dekor. Kvalitetsorienterte, holdbare løsninger er gjennomgående tema for interiøret som i resten av prosjektet.

Foto: nyebilder.no

I restauranten Trewerket har det vært viktig å skape et inviterende spisested, som fungerer som kantine for byggets leietakere, kontorområdets øvrige besøkende, samt tilreisende og beboere i området. På tross av et stort areal, er det skapt ulike soner og forskjellige nisjer til ulike former for sosial kontakt og arbeid. Her er det mulighet å finne en krok til å jobbe med bærbar PC, holde møter, eller spise lunsj rundt langbordet med kollegaene. Kjøkkenet og baren ligger sentralt plassert som et omdreiningspunkt i lokalet. På tross av romhøyden, har rommet en intim karakter. Byggets trekonstruksjon gir en varme og spesiell duft til lokalet, der innspill av gjenbrukstre og metall danner en rik materialitet. Planter er med på å gi lokalene et frodig og grønt preg.

I resten av 1. etasje og 2. etasje holder coworkingstedet Tribe til. Her finnes det både soner for «drop-in» for fleksible arbeidsplasser – og samtidig leie av faste kontorplasser. Et viktig moment i planlegningen har vært å skape rolige soner for konsentrasjon og planlagte møter, men også steder som åpner for uformelle møter og diskusjon – noe som er en viktig kvalitet i et coworking-miljø. I første etasje er det bygget ulike sittenisjer med en innebygget pergola som gir en intim og hyggelig karakter.